GDPR MTBFUN4KIDS

Wie graag de GDPR wil raadplegen kan  HIER  het bestand downloaden.

POLICY MTBFUN4KIDS

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigen fiets, clubfiets of schade aan auto/materiaal van derden noch diefstal
  • Leden dienen zich aan de verkeersregels te houden, respect voor de natuur, wandelaars en andere recreatieve sporters
  • Voetgangers, wandelaars hebben altijd voorrang en dienen met lage snelheid benaderd te worden
  • Pesten is ten strengste verboden!
  • Wangedrag (ruzie maken onderling, duwen, trekken, verbaal ) wordt niet getolereerd
  • Leden zijn verplicht altijd een helm te dragen
  • Deelnemers aan tochten in het donker dienen zelf over geschikte verlichting te beschikken, wekelijks opgeladen aub!!
  • Als lid gaat u als ouder akkoord, dat er foto’s van uw zoon/dochter genomen worden voor de website & instagram MTBFUN4KIDSACLAGROTEAM (GDPR)
  • MTBFUN4KIDS staat niet in voor verzekering bij ongevallen op wedstrijden, VTT’s en dergelijke buiten de training
  • Als lid verwachten wij dat iedereen zich aan de regels zal houden, en deze ook ter kennis wordt gegeven aan het kind. Zoniet zijn wij genoodzaakt uw zoon/dochter uit te schrijven uit het ledenbestand.