Geen categorie

PROEFLES

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN EN WIJ ZULLEN U CONTACTEREN

Naam persoon die proeftraining wenst te volgen
Fiets huren - 7,5€/uur op voorhand te storten op rekeningnummer BE24 8904 1421 9838 met vermelding "proefles datum naam"
Zoniet gelieve 'GEEN' te vermelden aub